Trang chủ / Thông tin mua sắm » Thư mời quan tâm báo giá Y dụng cụ

Thư mời quan tâm báo giá Y dụng cụ

Quí đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương Thời gian từ 15h30p ngày 04/04/2024 dến 15h30p ngày 14/04/2024

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24