Trang chủ / Hoạt động của bệnh viện » Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp đoàn thanh tra Sở Y Tế Hải Dương về kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2022

Bệnh viện Nhi Hải Dương tiếp đoàn thanh tra Sở Y Tế Hải Dương về kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 107/KH-SYT, ngày 30/01/2023 của Sở Y tế Hải Dương về việc kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2022, Bệnh viện Nhi Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai tiếp đoàn kiểm tra Sở Y tế tại Bệnh viện Nhi năm 2023

         Nội dung kiểm tra việc chấp hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành đối với các hoạt động tại đơn vị trong năm 2022

.

         Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 của Sở Y tế do BSCKII Nguyễn Thị Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện.


         Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19; quản lý tài chính; công tác dược, trang thiết bị y tế; thực hiện quy chế dân chủ; phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân…

          Kết quả bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2022 đã hoàn thành đánh giá kiểm tra chất lượng bệnh viện, Đoàn đã yêu cầu chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm. Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề nghị bệnh viện cần quan tâm đầu tư trang thiết bị cho công tác giám sát, tuân thủ vệ sinh rửa tay như: hệ thống vòi nước tự động cho các buồng thủ thuật tại các khoa; có kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên ngành dinh dưỡng; có kế hoạch cải thiện tiêu chí còn ở mức 2; tăng cường phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng dịch vụ đang thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ; liên tục cải thiện chất lượng bệnh viện đáp ứng sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, xây dựng bệnh viện ngày một tốt hơn.

         Lãnh đạo bệnh viện Nhi Hải Dương nghiêm túc tiếp thu ý kiến lãnh chỉ đạo của đoàn kiểm tra, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện phát triển về mọi mặt trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24