Trang chủ / Thông tin mua sắm » Thư mời quan tâm báo giá Phim Xquang dùng cho máy Agfa (8x10inch)

Thư mời quan tâm báo giá Phim Xquang dùng cho máy Agfa (8x10inch)

Quí đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương Thời gian từ 09h00p ngày 24/04/2024 đến 09h00p ngày 03/05/2024

Nội dung trang tin

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24