QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

Showing 1-10 of 33 items.
STT Mã văn bản Ngày ban hành Trích yếu File
1 QT.KB.01 2017-01-15 QT khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Tải xuống
2 QT.KB.02 2017-01-15 QT khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế Tải xuống
3 KHTH.5 2017-01-01 QT thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật Tải xuống
4 QT.02.KH 2018-08-10 QT bình đơn thuốc Tải xuống
5 KHTH.7 2020-08-12 QT khám sàng lọc COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp Tải xuống
6 KHTH.8 2021-01-19 QT khám sàng lọc và phân luồng người bệnh liên quan đến Covid-19 trong tình hình mới Tải xuống
7 KHTH.9 2021-01-19 QT khám sàng lọc và phân luồng người bệnh liên quan đến COVID-19 trong tình hình mới Tải xuống
8 KHTH.10 2020-09-01 QT duyệt phẫu thuật khoa Ngoại-Chấn thương-GMPT Tải xuống
9 KSNK.10 2020-08-04 QT xử lý dụng cụ có nguy cơ SASR-CoV-2 Tải xuống
10 KSNK.11 2020-08-04 QT xu ly thi hai nguoi nhiem hoac nghi nhiem CV_0001 Tải xuống