Quản lý chất lượng bệnh viện

Showing 1-10 of 12 items.
STT Mã văn bản Ngày ban hành Trích yếu File
1 2512/SYT-NVY 2023-11-09 Phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trong tình hình mới Tải xuống
2 6489/BYT-BH 2023-10-09 Hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-CP liên quan đến BHYT Tải xuống
3 32/2023/QĐ-UBND 2023-10-04 QĐ quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế Tải xuống
4 15/2023/QH15 ngày ban hành 09/01/2023 ngày hiệu lực 01/01/2024 2024-01-01 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 Tải xuống
5 Thông tư 19/2013/TT-BYT 2013-07-12 Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện Tải xuống
6 Quyết định số 6858/QĐ-BYT 2016-11-18 Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam Tải xuống
7 Quyết định số 84/QĐ-K2ĐT 2014-06-24 Quyết định số 84/QĐ-K2ĐT ngày 24/6/2014 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc ban hành bộ chương trình và tài liệu Quản lý chất lượng bệnh viện Tải xuống
8 Quyết định số 2429/QĐ-BYT 2017-06-12 Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải xuống
9 Quyết định số 7482/QĐ-BYT 2018-12-18 Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật Tải xuống
10 Thông tư 43/2018/TT-BYT 2018-12-26 Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. doc Tải xuống