Trang chủ / Thông báo

Thông báo

  • Thông báo số 161-TB/TU

    4439 25/10/2022

    Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

    Xem tiếp

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới