Trang chủ / Hoạt động của bệnh viện » Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai kế hoạch Quý II năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác Quý I và triển khai kế hoạch Quý II năm 2023

       Chiều ngày 14/04/2023, Bệnh viện Nhi Hải Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai kế hoạch quý II năm 2023. Tham dự hội nghị có BS.CKII Nguyễn Thị Thức, Giám đốc Bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện, Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Trưởng phó, Điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa phòng.

BSCKII. Nguyễn Thị Thức – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện chủ trì hội nghị

        BS. CKI Nguyễn Hữu Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp đã báo cáo kết quả 3 tháng đầu năm. Bệnh viện đã triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế: Cải cách thủ tục hành chính; lấy người bệnh là trung tâm; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế. Bệnh viện đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2023, thống nhất chỉ tiêu và các giải pháp, cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của mỗi khoa phòng, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động Bệnh viện. Triển khai kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến, cải tiến chất lượng. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

BS. Nguyễn Hữu Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp báo cáo kết quả kết quả hoạt động quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

        Đối với công tác khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm các Quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh. Các hoạt động đào tạo tập huấn tiếp tục được triển khai như: Thực hành đặt kim luồn tĩnh mạch, Thực hành vỗ rung lồng ngực, Thực hành chăm sóc nhi khoa cơ bản, Chăm sóc bệnh nhi sơ sinh cơ bản, Cấp cứu hồi sức nhi khoa cơ bản, Thực hành chăm sóc nhi khoa cơ bản, Nhi khoa cơ bản, Thực hành khám chữa bệnh nhi khoa, Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục duy trì chứng chỉ hành nghề năm 2023.

Các ý kiến thảo luận, đóng góp tại Hội nghị

       Phát biểu tổng kết Hội nghị, BS. CKII Nguyễn Thị Thức - Giám đốc Bệnh viện đã biểu dương những kết quả đạt được trong quý I năm 2023 của tập thể cán bộ viên chức bệnh viện. Đồng thời nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Qúy 2.

       1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh phù hợp chức năng nhiệm vụ của bệnh viện hạng II, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới đảm bảo số lượng và chất lượng theo phân tuyến và hạng Bệnh viện.

       2. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu tài chính trong quý II và 6 tháng đầu năm, đảm bảo hoạt động tự chủ chi thường xuyên, thực hiện nghiêm túc đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu theo đúng quy định.

       3. Tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

       4. Triển khai tốt kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, lấy người bệnh là trung tâm của quá trình chăm sóc, điều trị; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2023 ; Xây dựng và tuân thủ các quy trình quản lý, quy trình kỹ thuật theo chương trình cải tiến chất luogự Bệnh viện.

       5. Phối hợp tốt trong công tác khám chữa bệnh BHYT, hạn chế xuất toán, điều tiết lưu lượng bệnh nhân để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch hàng tuần, hàng ngày. Chỉ định DVKT phù hợp, đúng quy định trong HSBA, thực hiện đúng quy chế bệnh viện và các quy định trong KCB BHYT.

       6. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng công sản, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật, đảm bảo an toàn, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ trong toàn Bệnh viện.

       7. Tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, kể cả dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh bùng phát trong mùa hè.

       8. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới bệnh án điện tử, tạo sự thuận lợi cho bệnh nhân khi đăng ký khám bệnh, thanh toán viện phí mọi lúc, mọi nơi.

       9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các phòng chuyên môn, các Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua ...

        Sơ kết Bệnh viện là hoạt động thường niên và là dịp để các khoa/phòng một lần nữa nhìn lại những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề tồn tại để từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

 

Nguồn: CTXH- BV Nhi Hải Dương.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới