Trang chủ » BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

BSCKII. NGUYỄN THỊ THỨC
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

THS.BSCKII. NGUYỄN ĐỨC HÙNG

BSCKII. VŨ ĐỨC CUNG

THS. NGUYỄN ĐÌNH THẠNH

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24