Trang chủ / Thông tin mua sắm » THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM

QUÝ ĐƠN VỊ QUAN TÂM BÁO GIÁ XIN GỬI VỀ: 1.phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương 2. Email: bvnhd225@gmail.com nội dung báo giá: chi tiết theo file đính kèm

Nội dung trang tin

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới