Trang chủ / Thông tin mua sắm » yêu cầu báo giá nước muối

yêu cầu báo giá nước muối

quý đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: 1. Phòng VT-TBYT bệnh viện Nhi Hải Dương. Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương 2. Email: bvnhd225@gmail.com

Nội dung trang tin

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24