Trang chủ / Ban Lãnh đạo » Phó Giám đốc bệnh viện

Phó Giám đốc bệnh viện

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THẠNH
2. Chức vụ: Phó Giám đốc bệnh viện
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y tế công cộng
4. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
5. Quá trình học tập:
- Từ 10/2008 đến 06/2012: Điều dưỡng đa khoa, Đại học Y Hải Phòng.
- Từ 2013 đến 2015: Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Y Thái Bình.
6. Quá trình công tác:
- Từ 10/2005 đến 12/2009: Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.
- Từ 01/2010 đến 10/2010: Bệnh viện Nhi Hải Dương.
- Từ 11/2010 đến 09/2012: Phó trưởng phòng Kế hoạch Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Hải Dương.
- Từ 09/2012 đến 04/2015: Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Hải Dương.
- Từ 05/2015 đến nay: Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới