Trang chủ / Ban Lãnh đạo » Giám đốc Bệnh viện

Giám đốc Bệnh viện

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỨC
2. Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện
3. Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II
4. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
5. Quá trình học tập:
- Từ 10/1986 đến 10/1990: Bác sỹ đa khoa, phân hiệu Đại học Y Hải Phòng.
- Từ 10/1990 đến 12/1992: Bác sỹ chuyên khoa Nhi, Đại học Y Hà Nội.
- Từ 10/2004 đến 10/2006: Bác sỹ chuyên khoa I Nhi, Đại học Y Hà Nội.
- Từ 12/2009 đến 03/2012: Bác sỹ chuyên khoa II Nhi, Đại học Y Hải Phòng.
6. Quá trình công tác:
- Từ 06/2006 đến 09/2009: Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
- Từ 10/2009 đến 08/2014: Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Hải Dương.
- Từ 09/2014 đến 12/2014: Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Nhi Hải Dương.
- Từ 12/2014 đến nay: Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương.
Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới