Trang chủ / Hoạt động của bệnh viện » KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023

Thực hiện nội dung kế hoạch số 2422/KH-SYT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế Hải Dương về triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Bệnh viện Nhi Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 như sau:

 

Nguồn tin: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ- BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới