Trang chủ / Thông tin mua sắm » Yêu cầu báo giá "Môi trường máu cấy tiểu"

Yêu cầu báo giá "Môi trường máu cấy tiểu"

Quí ơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng VTTBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Thời gian tiếp nhận từ ngày 07/02/2024 đến trước 11h ngày 16/02/2024 Nội dung: chi tiết phai đính kèm

Nội dung trang tin

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24