Trang chủ / Thông tin mua sắm » Thư mời quan tâm báo giá hóa chất dùng cho máy tách chiết magLEAD12gC

Thư mời quan tâm báo giá hóa chất dùng cho máy tách chiết magLEAD12gC

Quí đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương Thời gian từ 11h00p ngày 03/04/2024 dến 11h00p ngày 13/04/2024

Nội dung trang tin

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24