Trang chủ / Thông tin mua sắm

Thông tin mua sắm

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ TEST NHANH

  4 1/12/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thời gian: từ ngày 01/12/2023 đến ngày 14/12/2023 Nội dung: Chi tiết file kèm theo Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT MÁY HUYẾT HỌC

  16 30/11/2023

  Qúy đơn vị quan tâm xin gửi báo giá về phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thời gian: từ ngày 30/11/2023 đến ngày 13/12/2023 nội dung chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • Thư mời quan tâm báo giá sửa máy điện tim

  28 27/11/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian tiếp nhận: từ ngày 24/11/2023 đến ngày 08/12/2023 nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG MÁY THỞ

  66 7/11/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá in gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian tiếp nhận: 08/11/2023 đến 21/11/2023 nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT (CỒN 90 ĐỘ)

  70 3/11/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương Thời gian tiếp nhận: từ ngày 03/11/2023 đến ngày 15/11/2023 Nội dung: Chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ KHOANH KHÁNG SINH

  94 31/10/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương Thời gian: từ ngày 31/10/2023 đến ngày 13/11/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ QUE THỬ NƯỚC TIỂU

  98 23/10/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- TP.Hải Dương Thời gian tiếp nhận: từ ngày 23/10/2023 đến 03/11/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ THẺ ĐỊNH DANH

  115 19/10/2023

  Qúy đơn vị quan tấm báo giá xin gửi về; Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thời gian: từ ngày 19/10/2023 đến 01/11/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm

  Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ BƠM KIM TIÊM

  93 19/10/2023

  Qúy đơn vị quan tấm báo giá xin gửi về; Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thời gian: từ ngày 19/10/2023 đến 01/11/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm

  Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ HÓA CHẤT

  85 13/10/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 13/10/2023 đến 27/10/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ TÚI LẤY MẪU HƠI THỞ

  81 12/10/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng VT-TBYT bệnh viện Nhi Hải Dương Thanh Xá- Liên Hồng- TP.Hải Dương Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/10/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO

  133 29/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương Thòi gian tiếp nhận: từ 11h ngỲ 29/9/2023 đến trước 17h ngày 13/10/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm

  Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

  108 21/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian tiếp nhận: từ ngày 22/9/2023 đến ngày 05/10/2023

  Xem tiếp

 • Yêu cầu báo giá Vật tư tiêu hao, vật tư y tế

  134 15/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương thời gian: từ 16h ngày 15/9/2023 đến 17h ngày 28/9/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

  113 15/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương thời gian: từ 16h ngày 15/9/2023 đến 17h ngày 28/9/2023 Nội dung: chi tiết file đính kèm Xem tiếp

 • Yêu cầu báo giá Vật tư y tế

  175 12/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian nhận báo giá: từ 11h ngày 12/9/2023 đến 17h ngày 25/9/2023

  Xem tiếp

 • Yêu cầu báo giá Vật tư tiêu hao T9/2023

  93 12/9/2023

  Quý đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xa-Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian: từ 11h ngày 12/9/2023 đến hết 17h ngày 25/9/2023 nội dung: file đính kèm

  Xem tiếp

 • Yêu cầu báo giá bảo dưỡng máy thở

  104 5/9/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thôn Thanh Xá-Liên Hồng- tp.Hải Dương thời gian nhận báo giá từ 05/9/2023 đến 18/9/2023 nội dung: như file kèm theo

  Xem tiếp

 • yêu cầu báo giá nước muối

  136 1/8/2023

  quý đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: 1. Phòng VT-TBYT bệnh viện Nhi Hải Dương. Địa chỉ: Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương 2. Email: bvnhd225@gmail.com

  Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO

  191 25/7/2023

  Qúy đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: 1. phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi HẢI Dương, thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương 2. Email: bvnhd225@gmail.com chi tiết báo giá theo file đính kèm

  Xem tiếp

 • YÊU CẦU BÁO GIÁ

  249 20/7/2023

  QUÝ ĐƠN VỊ QUAN TÂM BÁO GIÁ XIN GỬI VỀ: 1. Đ/C: Nguyễn Văn Tuấn- Trưởng phòng TCKT Bệnh viện Nhi Hải Dương (Thôn Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương) 2. Email: vantuannguyen81@gmail.com Thời gian nhận báo giá: từ 21/7/2023 - 31/7/2023

  Xem tiếp

 • Thư mời quan tâm

  232 13/7/2023

    Quý đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương

  Xem tiếp

 • THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT

  191 15/6/2023

  Quý đơn vị quan tâm báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Nhi Hải Dương Địa chỉ: Thanh Xá- Liên Hồng- tp.Hải Dương- tỉnh Hải Dương

  Xem tiếp

 • Quyết định

  182 14/4/2023

  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thu gom, vận chuyển và xử lý rác thái thông thường (rác sinh hoạt)

  Xem tiếp

Thời gian làm việc

 • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
 • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới