Trang chủ / Hội nghị, hội thảo » Hội nghị Tổng kết hoạt động Bệnh viện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Tổng kết hoạt động Bệnh viện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 18/01/2024 vừa qua, Bệnh viện Nhi Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Bệnh viện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có toàn bộ Lãnh đạo Bệnh viện, các Trưởng/phó khoa/phòng, điều dưỡng trưởng/KTV trưởng các khoa, …  

 

 

Bệnh viện Nhi Hải Dương là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh. Trong suốt 15 năm từ ngày thành lập cho đến nay, Bệnh viện đã ngày càng phát triển và lớn mạnh.

 

 

Tại Hội nghị, Bệnh viện đã tổng kết công tác chất lượng bệnh viện bằng các bản báo cáo clip, slide với những con số và hình ảnh rất cụ thể, sinh động. Nội dung chương trình gồm 4 phần: Báo cáo kết quả hoạt động Bệnh viện năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo Kết quả hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện năm 2023 dề xuất giải pháp 2024; Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính năm 2023, đề xuất giải pháp năm 2024; Thảo luận, quá triệt của Ban lãnh đạo Bệnh viện với các khoa/phòng về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 . Qua báo cáo thấy được, hàng năm Bệnh viện thực hiện tốt các hoạt động cải tiến: Tổ chức họp phê duyệt thường quy kế hoạch cải tiến chất lượng đầu năm và kết quả cuối năm; tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn, giám sát định kỳ và thường xuyên tình hình thực hiện theo từng chuyên đề; tổ chức đào tạo và kiện toàn hội đồng, mạng lưới quản lý chất lượng; tổ chức các buổi rút kinh nghiệm chuyên môn, cập nhật các báo cáo sự cố từ đó phân tích nguyên nhân gốc rễ, đưa ra cảnh báo,... Thành quả đạt được cho thấy, dưới sự chỉ đạo, quan tâm , tạo điều kiện của Ban giám đốc và sự nỗ lực, góp sức, đồng lòng và chung tay của cả một tập thể, Bệnh viện đã luôn luôn không ngừng cải tiến chất lượng Bệnh viện ngày một tốt hơn.

 
 
 
Phòng Kế hoạch tổng hợp

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24