Trang chủ / Khối hành chính » Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán

1. Địa chỉ: Tầng 2, nhà 3 Tầng
2. Điện thoại: 0220.3710.708
3. Email:
taichinhketoanbvnhd@gmail.com
4. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số: 20 cán bộ viên chức, trong đó có: 03 cán bộ trình độ thạc sỹ, 17 cán bộ đại học. Phòng được chia thành các bộ phận:
- Kế toán tổng hợp.
- Thủ quỹ.
- Kế toán thu-chi tiền mặt.
- Kế toán thanh toán, khoa bạc, công nợ.
- Kế toán thuế.
- Kế toán Dược - Vật tư y tế.
- Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ.
- Kế toán lương, phụ cấp, bảo hiểm.
- Kế toán Vật tư VPP.
- Kế toán tổng hợp KCB BHYT.
- Kế toán thu viện phí KCB.
5. Ban lãnh đạo Phòng TCKT
 
 
ThS. Nguyễn Văn Tuấn 
Trưởng phòng, Kế toán trưởng
Số điện thoại: 0942.61.99.88
ThS. Phạm Thị Hường
Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0367.93.66.28
Email:phamhuong8874@gmail.com
 
ThS. Nguyễn Thị Phương Hằng
Phó trưởng phòng
Số điện thoại: 0919.55.99.11
Email:phuonghangbvnhd@gmail.com
 
 
 
 
 
CN. Huỳnh Thị Bích Ngà
Tổ trưởng Công đoàn
Số điện thoại: 0974.959.100
 
6. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế ban hành:
Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về mọi hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
- Phòng Tài chính kế toán có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:
    + Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
     + Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
     + Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
     + Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
     + Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
     + Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
     + Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
8. Những thành tích nổi bật từ 2010 đến nay:
- Tập thể: Từ năm 2010 đến nay Phòng luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, Giấy khen của Sở Y tế năm 2014, 2018
- Cá nhân: Nhiều cá nhân trong Phòng đã được Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế, là chiến sỹ thi đua cơ sở trong nhiều năm.
     Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ viên chức Phòng Tài chính kế toán còn hăng hái tham gia các hoạt động khác của ngành cũng như của Bệnh viện phát động….
Một số hình ảnh hoạt động của Phòng TC-KT:
Phòng Tài chính kế toán.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới