Trang chủ / Thông tin mua sắm » Quyết định

Quyết định

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thu gom, vận chuyển và xử lý rác thái thông thường (rác sinh hoạt)

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới