Trang chủ / Khối cận lâm sàng » Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Khoa Chống nhiễm khuẩn – Bệnh viện Nhi Hải Dương được thành lập vào ngày 01 tháng 10 năm 2010 theo quyết định số 144/QĐ-BVN của Bệnh viện Nhi Hải Dương. Sau đó được đổi tên thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 14/10/2019 của Bộ Y tế.
- Tính đến thời điểm tháng 7/2022, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của phòng là 11 đồng chí, gồm 05 viên chức (01 Thạc sĩ, 02 Cử nhân, 02 Cao đẳng) và 06 lao động hợp đồng theo NĐ 68/CP.
II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Tập thể khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
1. Ban Lãnh đạo đương nhiệm: 03 đồng chí
Trưởng khoa:  Vũ Thị Nhài
Thạc sĩ Y tế công cộng
ĐT: 0379.019968
Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Yên
Cử nhân Dược
ĐT: 0987.505628
PT ĐDT Phạm Thế Anh
Cử nhân Điều dưỡng
ĐT: 0986.300485
2. Nhân viên: 08 đồng chí (02 cao đẳng, 06 hợp đồng 68)
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế bệnh viện và các nội dung quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BYT ban hành ngày 20/7/2018
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu thực tiễnvà theo chương trình, kế hoạch của Bộ Y tế trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Xây dựng các quy định, quy trình KSNK, phòng ngừa dịch bệnhdựa trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện
- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm:
     + Giám sát dịch tễ ca bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện
     + Giám sát tuân thủ các quy trình, quy định về phòng ngừa và KSNK
    + Phản hồi và báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.
- Tổ chức, vận hành và giám sát công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, xử lý an toàn dụng cụ y tế.
- Tổ chức, vận hành đảm bảo an toàn đồ vải sử dụng trong bệnh viện
- Phối hợp các khoa theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
- Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
- Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.
- Đào tạo, huấn luyện về phòng ngừa và KSNK
IV. THÀNH TỰU
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình hoạt động luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.
- Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật thường xuyên các kiến thức mới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tham gia làm nghiên cứu khoa học.
-Tham gia các dự án Norred, dư án của ngân hàng WBANK, dự án HAIVN…và được đánh giá cao.
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Tiếp tục duy trì và củng cố và phát triển các hoạt động chuyên môn.
- Tăng cường công tác tập huấn chuyên môn về KSNK cho toàn bộ nhân viên Bệnh viện.
- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, liên tục.
- Cung cấp dụng cụ đã hấp sấy tiệt khuẩn an toàn đến tay đơn vị sử dụng.
- Cung cấp đồ vải đảm bảo chất lượng sạch sẽ, cơ số đầy đủ đến tay người bệnh trong bệnh viện.
- Tăng cường nghiên cứu khoa học.
VI. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA TẬP THỂ.
- 2010: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2011: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2012: Đạt tập danh hiệu thể lao động xuất sắc.
- 2013: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2014: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2015: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2016: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2017: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2018: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2019: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
- 2020: + Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
             + Được giấy khen của Sở Y tế.
- 2021: Đạt tập danh hiệu thể lao động tiên tiến.
Một số hình ảnh hoạt động của khoa:
Tổ chức mừng ngày 8/3 cho chị e trong khoa
Tổ chức sinh nhật theo Quý cho các đ/c trong khoa
5S tại phòng giao ban khoa
Các hoạt động chuyên môn tại khoa
 
Vận hành nồi hấp, xử lý đồ vải
Các hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện
  
Tập huấn các Quy trình kỹ thuật mới liên quan đến KSNK
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24
Bài viết mới